Omgevingsvergunning nieuws

Omgevingsvergunning, Kruimelbesluit en Oud-West.

In Oud-West zijn, i.v.m. een nieuw bestemmingsplan, een lange periode vele aanvragen voor omgevingsvergunningen aangehouden. Dit in afwachting van het nieuwe kruimelbesluit. Het kruimelbesluit geldt voor heel het stadsdeel Amsterdam West en legt vast aan welke vrijstellingen en bijzonderheden het stadsdeel zou kunnen meewerken.

Het kruimelbesluit betreft onder anderen:

  • Koekoek
  • Balkon
  • Dakterras
  • Aanbouw of uitbouw
  • Dakopbouw
  • Kelderbouw
  • Wolfkuil

Het stadsdeel neemt de aanvragen inmiddels weer in behandeling.  Veel is veranderd en veel zaken worden inmiddels minder groot vergund.

In het kruimelbesluit is er veel aandacht besteed aan het beperken van de aanbouw grootte. Zeker wanneer een ook kelder door de achtergevel wordt aangebouwd de tuin in. Het stadsdeel heeft onder andere verzonnen dat de aanbouw van de kelder en de aanbouw van de begane grond bij elkaar opgeteld niet meer dan 4m mag zijn. Bijvoorbeeld beide 2m of de kelder 3m en de begane grond 1m.

Het landelijke vergunningsvrij bouwen van aanbouwen van 4m kan niet worden tegengehouden. Dus als u alleen een aanbouw plaatst kan dat nog steeds vergunningsvrij 4m diep. Wanneer er ook een kelder onder wordt gerealiseerd is het geheel vergunningsplichtig. Het stadsdeel zal dan de 4m regel hanteren.

Vergunning dakterras in Amsterdam West en Amsterdam Zuid beperkt:

In beide stadsdelen is recent een nieuw kruimelbesluit of A2 beleid van kracht. Deze geven aan tot welke afwijkingen of vrijstellingen van het bestemmingsplan het stadsdeel kan meewerken. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een dakterras. Eén van de gevolgen is dat het oppervlak van een dakterras op het hoofdgebouw een stuk kleiner wordt vergund.

De vergunning voor een dakterras wordt slechts verstrekt wanneer het oppervlak van het dakterras beperkt blijft.

Verder wordt voor een vergunning voor een dakterras minder meegewerkt aan een entree gebouw. Dit is het bekende glazen opbouwtje op het dakterras. Vaak wil het stadsdeel het dakterras alleen vergunnen wanneer er slechts een entree luik wordt aangevraagd.

Vergunning nieuwe kozijnen

Er is veel aandacht voor nieuwe manieren van verwarmen, onder andere omdat de gemeente Amsterdam aankondigt op termijn van het gas af te gaan. Hoe dat ook afloopt de eerste en beste stap is het veel beter isoleren van de oude woningen.

Het vervangen van enkel glas door HR++ beglazing heeft het meeste effect. In de voorgevel is een omgevingsvergunning voor nieuwe kozijnen vereist. Men kan dan afhankelijk van de situatie nog kiezen voor inhaakkozijnen of geheel nieuwe kozijnen. In beide situaties plaatst u goed dubbel glas en wordt de sluiting kierdicht. Bij inhaakkozijnen blijft het buitenste deel van het kozijn behouden. Dat is ook alleen een optie wanneer het originele kozijn in behoorlijke staat verkeerd. Bij het plaatsen van een nieuw kozijn wordt het oude kozijn geheel verwijderd.

omgevingsvergunning nieuwe kozijnen

omgevingsvergunning nieuwe kozijnen

Voor beide type nieuwe kozijnen is een omgevingsvergunning altijd nodig als het de voorgevel betreft. Bij monumenten is voor elke wijziging en zeker elk nieuw kozijn een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning voor nieuwe kozijnen in een monument wordt eigenlijk alleen gegeven wanneer het originele kozijn niet meer te herstellen is.

Dakuitbouw, dakaanbouw of dakopbouw

De eerste twee zijn hetzelfde. Een dakuitbouw kan worden geplaatst wanneer zich achter een pannenkap een plat dak bevindt. De pannenkap kan dan worden uitgebouwd op het platte dak. Velen zullen dit een dakopbouw noemen. Of een dakuitbouw wordt vergund is geheel afhankelijk van het bestemmingsplan. Er zijn bestemmingsplannen in Amsterdam die de mogelijkheid voor een dakuitbouw specifiek omschrijven.

 

Omgevingsvergunning dakuitbouw dakopbouw

In verschillende stadsdelen hebben wij de laatste jaren omgevingsvergunningen verzorgd voor een dakuitbouw. Deze vergunning voor de dakuitbouw bevat dan veelal tevens het omzetten van berging naar woonruimte en een dakterras.

 

Een voordeel van AmstelBouwadvies is dat wij de vergunningsaanvraag aannemen en begeleiden inclusief de constructieve gegevens.

 

Een dakuitbouw of opbouw leidt over het algemeen tot een enorme uitbreiding van de woning. Een vaak rommelige vliering wordt uitgebreid tot een ruime en luxe woonruimte met veelal aansluitend een dakterras. In de pannenkap aan de voorzijde dakramen en achter veel glas en deuren naar het dakterras. Regelmatig wordt de woonkamer en keuken naar de dakopbouw of dakuitbouw verplaatst. De oorspronkelijke ondergelegen etage wordt dan geheel benut voor slaapkamers, badkamer en berging.

Vergunning nieuwe kozijnen

Met grote regelmaat verzorgen wij een vergunning voor nieuwe kozijnen.

 

Nieuwe kozijnen in de voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig. Bij Rijksmonumenten zijn alle wijzigingen aan alle kozijnen vergunningsplichtig.
Betreft het een beschermd stadsgezicht dan ligt het weer anders.
Wij zijn bekend met alle eisen en wensen van welstand en monumentenzorg.

 

Als opdrachtgever heeft u veel aan goed tekenwerk en onze kennis over de mogelijkheden.
De vergunningsaanvraag voor nieuwe kozijnen verloopt soepel en de kwaliteit van de nieuwe kozijnen ligt meteen goed vast.

 

Vergunning nieuwe kozijnen

Vergunning kozijnen

 

Wij begeleiden u voor wat betreft de toegestane glassoorten, materiaalkeuze, ventilatie, geluidsisolatie en de eisen van de gemeente.
Welstandscommissie en Monumenten en Archeologie hebben hun specifieke voorwaarden bij het vernieuwen van de kozijnen.

Vergunning dakkapel monument

Wilt u voor een monument de vergunning dakkapel aanvragen?

 

Veelal is een omgevingsvergunning en een monumentenvergunning mogelijk.
De gemeente Amsterdam heeft specifieke voorwaarden voor het aanvragen van de vergunning voor een dakkapel.

 

vergunning dakkapel

 

Bureau monumenten en Archeologie heeft tevens eisen ten behoeve(n) van het behoud van het monument.
Dat betreft naast de afmeting en het materiaal ook de thermische isolatie en de constructieve aanpassingen.

 

Neem voor een offerte contact met ons op.