Omgevingsvergunning nieuws

Vergunning nieuwe kozijnen

Met grote regelmaat verzorgen wij een vergunning voor nieuwe kozijnen.

 

Nieuwe kozijnen in de voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig. Bij Rijksmonumenten zijn alle wijzigingen aan alle kozijnen vergunningsplichtig.
Betreft het een beschermd stadsgezicht dan ligt het weer anders.
Wij zijn bekend met alle eisen en wensen van welstand en monumentenzorg.

 

Als opdrachtgever heeft u veel aan goed tekenwerk en onze kennis over de mogelijkheden.
De vergunningsaanvraag voor nieuwe kozijnen verloopt soepel en de kwaliteit van de nieuwe kozijnen ligt meteen goed vast.

 

Vergunning nieuwe kozijnen

Vergunning kozijnen

 

Wij begeleiden u voor wat betreft de toegestane glassoorten, materiaalkeuze, ventilatie, geluidsisolatie en de eisen van de gemeente.
Welstandscommissie en Monumenten en Archeologie hebben hun specifieke voorwaarden bij het vernieuwen van de kozijnen.

Vergunning dakkapel monument

Wilt u voor een monument de vergunning dakkapel aanvragen?

 

Veelal is een omgevingsvergunning en een monumentenvergunning mogelijk.
De gemeente Amsterdam heeft specifieke voorwaarden voor het aanvragen van de vergunning voor een dakkapel.

 

vergunning dakkapel

 

Bureau monumenten en Archeologie heeft tevens eisen ten behoeve(n) van het behoud van het monument.
Dat betreft naast de afmeting en het materiaal ook de thermische isolatie en de constructieve aanpassingen.

 

Neem voor een offerte contact met ons op.

 

Vergunning dakopbouw aanvragen

In de gemeente Diemen verzorgden wij de vergunning voor twee dakopbouwen.

 

omgevingsvergunning dakopbouw

 

Voor de vergunning dakopbouw was een binnenplanse vrijstelling nodig. Tevens verzorgden wij het bezonningsonderoek zodat de invloed voor omliggende percelen goed inzichtelijk werd.

Aangezien het de eerste dakopbouw was in dit blok besteedde de gemeente er veel aandacht aan.

 

vergunning dakopbouw

 

De dakopbouw werd de trendzetter voor het gehele blok. Zodoende leverden we veel en ook gedetailleerd tekenwerk.

De dakopbouw kon grotendeels geplaatst worden achter de schijnkap.

Het ophogen voor de dakopbouw gebeurde met de originele pannen van de achterzijde van de kap.

 

Uiteraard verzorgden wij het gehele pakket van:

 

  • Vooroverleg
  • Conceptaanvraag dakopbouw
  • Overleg met gemeente en welstand
  • Aanvragen vergunning dakopbouw
  • Constructieberekeningen dakopbouw

Vergunning aanvragen voor een uitbouw

Wanneer u overweegt een aanbouw te plaatsen heeft u in Amsterdam veelal te maken met een bovengelegen balkon.

Meestal een balkon van de bovenburen.

Wanneer na het plaatsen van de uitbouw het balkon op het dak van de uitbouw wordt geplaatst is de aanbouw niet meer vergunningsvrij.

Uiteraard ook wanneer het balkon op de uitbouw wordt vergroot tot een dakterras op de uitbouw.

 

Wij verzorgen graag voor u het advies, het tekenwerk, de constructieberekeningen en de omgevingsvergunning uitbouw.

 

vergunning uitbouw

 

Een uitbouw is bijvoorbeeld niet vergunningsvrij als:

 

  • Er een dakterras op de uitbouw wordt geplaatst.
  • De uitbouw staat op een kelder.
  • Het een beschermd stadsgezicht of een monument betreft.
  • Op de eerste etage een raam wordt vergroot tot een deur naar het dakterras.

Vergunning aanvragen voor een dakterras

vergunning dakterras

 

Wekelijks vragen wij vergunningen aan voor het plaatsen van een dakterras.

Zodoende kunnen we u goed van dienst zijn en adviseren.

 

We zijn bekend met alle eisen van de stadsdelen en welstandnota’s.

 

Belangrijk is ook de constructieve berekening van het bestaande dak.

Is het dak (veelal een balklaag) officieel sterk genoeg voor een dakterras.

 

In nauwe samenwerking met onze constructeurs verzorgen wij de controleberekening.

In overleg met u bespreken we de mogelijke uitvoering indien het dak versterkt dient te worden.