Title Image

Woningvormingsvergunning Amsterdam

Woningvormingsvergunning Amsterdam

 

Dit speelt vooral bij het opdelen van een bestaande woning naar twee of meer woningen. Ook bij het samenvoegen van twee woningen tot één woning is een woningvormingsvergunning noodzakelijk, tenzij u eigenaar-bewoner bent. U vraagt veelal eerst een omgevingsvergunning aan voor het wijzigingen van het aantal woningen. Vaak is er eerst een omgevingsvergunning verkregen voor het bouwkundig splitsen van een woning. Als u die vergunning ontvangt wordt in die vergunning vermeld dat u “wellicht” nog een vergunning nodig heeft volgens de huisvestingsverordening. Deze tweede vergunning is de woningvormingsvergunning.

 

De omgevingsvergunning is heel compleet:

  • Door vele disciplines beoordeeld binnen het stadsdeel.
  • Aan het huisvestingsbeleid getoetst.
  • U ontvangt ook een huisnummerbesluit.
  • De BAG is aangepast.
  • Eindinspectie is wellicht al geweest.

Toch stelt de gemeente dat u alsnog een woningvormingsvergunning moet aanvragen.

Wanneer is geen woningvormingsvergunning nodig

De woningvormingsvergunning gebruikt de gemeente Amsterdam voor het “beheren” van de woningvoorraad. Deze aanvraag wordt getoetst aan de Huisvestingsverordening. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning waarmee u een bestaande woning bouwkundig splitst is ook een woningvormingsvergunning vereist.

 

Wanneer een zolderberging of bedrijfsruimte wordt omgezet naar een woning is er geen woningvormingsvergunning vereist. De bestaande ruimte viel namelijk niet onder de beschermde woningvoorraad van Amsterdam.

Voor het als eigenaar-bewoner samenvoegen van twee woningen heeft het Rijk bepaald dat een huisvestingsverordening dit niet mag tegenhouden.

Voor genoemde situaties is geen woningvormingsvergunning noodzakelijk maar wel een omgevingsvergunning.

Eisen voor een woningvormingsvergunning

Veelal minimaal 40m2 gebruiksoppervlak wanneer het oorspronkelijk een woning betrof. Deze eis wordt niet gesteld wanneer de bestaande situatie een bedrijfsruimte of berging betrof. Ook worden er eisen gesteld aan de bestaande woning voordat deze wordt verbouwd naar meerdere woningen.

Verder zijn veel eisen al in de omgevingsvergunning verwerkt. Dat is dan grotendeels het bouwbesluit ‘bestaande bouw’.

In de woningvormingsvergunning noemt de gemeente bepaalde eisen die u uiteraard moet weten voordat u gaat verbouwen. De eisen betreffend bijvoorbeeld: asbest, installaties en geluidsisolatie.

Kosten woningvormingsvergunning

De gemeente Amsterdam rekent in 2024 €620,- aan leges voor de vergunning. Bij ons kunt u een offerte aanvragen voor de aanvraag en begeleiding van de woningvormingsvergunning. Veelal combineren we ons werk of de aanbieding met het verzorgen van de bijbehorende omgevingsvergunning.

Meer informatie: