Omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor het aanvragen omgevingsvergunning zijn altijd tekeningen vereist en regelmatig veel meer documenten. Wij verzorgen met veel ervaring al uw omgevingsvergunning aanvragen. Welke werkzaamheden of vergunning het ook betreft er moeten altijd tekeningen en vaak ook constructieve gegevens en diverse onderzoeken geleverd worden bij de aanvraag. Het tekenwerk en detaillering verzorgen wij uiteraard zelf. Voor de constructieve gegevens en de diverse voorbereidende onderzoeken (asbest, sondering, bodem, etc) hebben wij een goed netwerk.

Alle stukken ontvangt u vooraf ter goedkeuring. Vervolgens vragen wij een omgevingsvergunning voor u aan via het online omgevingsloket. De verdere begeleiding bij de gemeente en welstand wordt ook door ons verzorgd normaal gesproken voor een vaste prijs. Een uitzondering daarop kan zijn wanneer een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan of richtlijnen voor een monument.

 

Op de site van het omgevingsloket online wordt de procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning stap voor stap uitgelegd.

 

Men heeft het nog vaak over bouwvergunning aanvragen maar dat is een verouderde term. Elders leest u daar meer over.

Aanvragen omgevingsvergunning in Amsterdam

Door de vele aanvragen in de verschillende stadsdelen, voor verschillende soorten panden en alle verschillende bouwplannen of activiteiten, zullen wij met veel kennis uw aanvraag begeleiden. We kunnen u goed informeren en weten de aanvraag omgevingsvergunning zo voor te bereiden dat er geen onnodig oponthoud ontstaat. Uiteraard vragen wij ook vaak omgevingsvergunningen aan voor panden met een monumentale status in Amsterdam.

Omgevingsvergunning aanvragen of vergunningsvrij?

Wij zullen u altijd voorlichten wat de vergunningsvrije mogelijkheden zijn betreffende uw plannen. Met de volgende link kunt u zelf nagaan wat de vergunningsvrije mogelijkheden zijn.

Aanvragen omgevingsvergunning en de planning

Na uw opdracht komen wij over het algemeen inmeten en kunnen vervolgens gaan tekenen. Indien er geen uitgebreide aanvullende gegevens nodig zijn en er over het gewenste ontwerp snel duidelijkheid is, kunnen wij veelal na twee weken de omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente krijgt acht weken de tijd om de omgevingsvergunning te behandelen en te verstrekken. Mocht de gemeente of welstand vragen om meer stukken of aanpassingen dan wordt de levertijd van deze stukken opgeteld bij de 8 weken behandeltijd. Regelmatig heeft de gemeente meer tijd nodig en kunnen ze de behandeltermijn met nog eens zes weken verlengen.

Bekijk ook onze website voor meer informatie over het aanvragen omgevingsvergunning dakopbouw, monument of bijvoorbeeld nieuwe kozijnen.

Meer informatie: