Omgevingsvergunning nieuwe kozijnen

Omgevingsvergunning nieuwe kozijnen

AmstelBouwadvies heeft de afgelopen decennia voor alle soorten panden en in vele gemeenten omgevingsvergunningen voor nieuwe kozijnen verzorgd. Vaak wordt de omgevingsvergunning voor nieuwe kozijnen aangevraagd voor het verbeteren van het comfort, betere geluidsisolatie en betere thermische isolatie. Bij nieuwe kozijnen of nieuwe inhaakkozijnen in de voorgevel is altijd een omgevingsvergunning vereist.

Bij het vernieuwen van kozijnen in bijvoorbeeld de achtergevel is veelal geen vergunning nodig. Maar als u duidelijke afspraken wilt met de aannemer is het heel verstandig uw wensen goed te laten vastleggen en u onafhankelijk te laten adviseren.

 

Wanneer u niet alleen de kozijnen vernieuwd, maar ook de gevelopeningen wijzigt heeft u een omgevingsvergunning gevelwijziging nodig.

Omgevingsvergunning nieuwe kozijnen en welstand

Door onze ervaring met deze vergunningen weten wij voor alle situaties precies wat de wensen en eisen van de welstandscommissie zijn. Tevens weten wij wat de verschillende kozijnenfabrieken kunnen maken en zodoende ontvangt u kozijntekeningen en detaillering waar u echt wat aan heeft. Met deze kennis en onze verzorgde aanvraag van de omgevingsvergunning zal de vergunning ook vlot verstrekt worden.

Omgevingsvergunning nieuwe kozijnen en monumenten

Voor monumenten zijn de regels betreffende de omgevingsvergunning voor nieuwe kozijnen scherper. De omgevingsvergunning is niet alleen verplicht voor kozijnen in de voorgevel, maar voor alle kozijnen en elke verandering daaraan, exclusief gewoon onderhoud. Dit geldt voor Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten, voor een beschermd stadsgezicht zijn de regels minder streng.

Door de vele aanvragen die wij begeleid hebben weten we precies welke werkzaamheden en verbeteringen vergund worden. Vernieuwen van een kozijn in een monument is altijd vergunningsplichtig en kan alleen als het kozijn in slechte staat is. Graag verzorgen wij uw omgevingsvergunning voor een rijksmonument of gemeentelijk monument, ook als de kozijnen niet vernieuwd worden maar verbeterd. Als de kozijnen in goede staat zijn en deze niet vernieuwd mogen worden kan er erg veel verbeterd worden aan de kierdichting, geluidsisolatie en thermische isolatie van de bestaande kozijnen. Afhankelijk van de situatie kunnen er wel isolerende ruiten geplaatst worden in een monumentaal raam. De renovatie van bestaande monumentale kozijnen is een specialiteit waarin we u graag begeleiden.

Meer informatie: