Title Image

Omgevingsvergunning isolerend glas in monument

Omgevingsvergunning isolerend glas in monument

Of isolerende beglazing in een monument wordt vergund verschilt per situatie.

Het soort monument en de omgevingsvergunning

Het maakt in Amsterdam niet uit of het een rijksmonument of een gemeentelijk monument betreft.
Het zijn de panden met een monumentale status waar de vergunning voor dubbelglas of isolatieglas zeer kritisch beoordeeld wordt door de gemeente.

 

De status van beschermd stadsgezicht heeft wel nog extra restricties maar minder dan bij een gemeentelijk of rijksmonument. In een beschermd stadsgezicht wordt het plaatsen van dubbelglas, het gewonere HR++ glas, veelal geaccepteerd. Ook het geheel vernieuwen van de kozijnen of inhaakkozijnen wordt eenvoudiger vergund. Wel zijn de eisen aan de detaillering van de nieuwe kozijnen en ramen strenger dan buiten het beschermd stadsgezicht.

 

Verder vinden Welstand en Bureau Monumenten en Archeologie (monumentenzorg) de kiepstand van een nieuw kozijn in bepaalde situaties ongewenst.

 

Wanneer u ons de omgevingsvergunning voor isolatieglas laat verzorgen voor uw monument heeft dat veel voordelen. U wordt goed geïnformeerd, we halen er het maximale uit en uw aannemer of kozijnfabriek krijgt tekeningen waarmee ze goed werk kunnen leveren.

Monumentaal kozijn en raamhout

Er zijn situaties denkbaar waarin de gemeente Amsterdam niet meewerkt aan het behoorlijk isoleren van de beglazing.
Bij originele monumentale ramen in goede staat met geen mogelijkheid de sponning te verdiepen wordt het lastig. Dan zouden achterramen de enige mogelijkheid zijn.

 

Als het raamhout geen monumentale waarde heeft, verrot is of de sponning is te vergroten dan zijn er wel mogelijkheden voor het plaatsen van isolerende beglazing.

Soorten isolerende beglazing voor een monument en de Omgevingsvergunning

Monumentenglas, U = 2 – 4:
Bij het langer bekende monumentenglas, enkelglas of met zeer dunne spouw, is ook een diepere sponning nodig maar de gerealiseerde U-waarde is laag. Deze zit tussen enkelglas en HR glas in.

 

Vacuümglas, U = 0,4 – 0,7:
Onder andere bekend als BENGglas en Fineoglass. Het vacuümglas is dun, heeft een kleine sponning nodig en haalt U-waarden gelijk en beter dan tripleglas isolatie waarden.
Het vacuümglas kan dus vaak in een monument toegepast worden, isoleert erg goed en biedt tevens een hoge geluidsisolatie. Enige nadeel; het vacuümglas is kostbaar en van (heel) dichtbij kan men kleine bolletjes zien in het glas.

 

HR++, U = 1,1 – 1,2:
Slechts in uitzonderlijke gevallen lukt het een omgevingsvergunning te krijgen voor het plaatsen van traditioneel HR++ glas in een monument. Het wordt dan vaak dubbelglas met een dunne spouw gevuld met extra isolerend gas. Er worden dan alsnog goede U waarden behaald door het toepassen van kryptongas.

 

Boven genoemde glassoorten dienen niet uitgevoerd te worden als flottedglass. Dit is een zeer vlak uitgevoerd glas en kan storend spiegelend zijn vanaf de straat.
Alle genoemde glassoorten kunnen in een minder egale versie geleverd worden, lijkend op traditioneel getrokken glas.
Vaak zijn er gradaties te kiezen in de mate van het getrokken glas effect. De juiste oneffenheidsgraad vermelden wij bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Kierdichting monumentale kozijnen en ramen

De oude ramen en kozijnen zullen veelal ook van goede kierdichting moeten worden voorzien. Wil men ramen kunnen openen en goed kierdicht kunnen afsluiten dan moet er moderne kierdichting geplaatst worden.
Voor het tochtdicht maken van oude schuiframen kennen wij goede oplossingen.
Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor isolatieglas, verwerken wij meteen goede tochtwerende oplossingen.

 

Naast de isolerende beglazing zijn bij een monument de thermisch geïsoleerde voorzetwanden ook belangrijk voor het verminderen van het energieverbruik.
Bij monumenten is een omgevingsvergunning nodig voor geïsoleerde voorzetwanden. De gemeente Amsterdam kijkt daar kritisch naar.

Ventilatie nieuwe kozijnen, doorvalbeveiliging en de Omgevingsvergunning

Naast alle eisen van welstand en monumentenzorg betreffende de kozijnen zijn er ook eisen vanuit het bouwbesluit. Dit betreft bijvoorbeeld de doorvalbeveiliging en de ventilatie.
Deze zaken nemen we mee in de vergunningsaanvraag voor de nieuwe kozijnen of het isolatieglas. Het betreft ventilatie mogelijkheden die voor een monument in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De ventilatieopening wordt van buiten praktisch niet zichtbaar en van binnen netjes en goed werkbaar. Het lukt ons zelfs ook om bij een rijksmonument te ventileren met geluidsdemping.

 

De gemeente Amsterdam gaat niet zo duidelijk om met de doorvalbeveiliging bij een monument. Maar de doorvalbeveiliging moet veelal geplaatst worden. Het is beter dit meteen in de omgevingsvergunning voor het gemeentelijk- of rijksmonument op te nemen. Het type, de hoogte en het aantal wordt door ons bij de aanvraag voor isolatieglas op de tekening vermeldt.

 

Hier vindt u veel meer informatie over de omgevingsvergunning voor het isoleren van een monument.

Meer informatie: