Omgevingsvergunning dakopbouw

Omgevingsvergunning dakopbouw aanvragen

Met veel ervaring verzorgen wij de omgevingsvergunning dakopbouw. Die ervaring betreft de voorschriften van het bouwbesluit, de toe te passen materialen, het ontwerp en de wensen van de welstandscommissie. Afhankelijk van uw wensen verzorgen wij het ontwerp, de indeling en detail tekeningen van de dakopbouw.

Omgevingsvergunning dakopbouw en de uitvoering

Wilt u van verschillende aannemers een volledige en vergelijkbare offerte, dan is het verstandig door AmstelBouwadvies tevens een werkomschrijving (een bestek) te laten maken van de dakopbouw. Naast de omgevingsvergunning verzorgen wij dan ook de werktekeningen, detailtekeningen en een werkomschrijving. Hiermee worden vooraf de gehele uitvoering en voorwaarden vastgelegd waardoor de dakopbouw goed aanbesteed kan worden en de uitvoering goed zal verlopen.

 

Wij verzorgen de vergunning voor een dakopbouw door heel de regio Amsterdam. Voor omgevingsvergunning aanvragen Amstelveen is er een speciale pagina.

Conceptaanvraag en de omgevingsvergunning dakopbouw

In sommige situaties is het vooraf niet duidelijk of de gemeente zal meewerken aan de omgevingsvergunning dakopbouw. Het is dan vaak verstandig eerst een conceptaanvraag te doen. Na het doen van een conceptaanvraag zal de gemeente de aanvraag toetsen aan het bestemmingsplan. Veelal zal ruimtelijke ordening en/of een stedenbouwkundige adviseren of de gemeente kan meewerken aan een omgevingsvergunning dakopbouw. Tevens zal welstand de aanvraag beoordelen. Samen leidt dit tot een intentieverklaring waarin de gemeente verklaart waarschijnlijk wel of niet mee te werken aan een aanvraag omgevingsvergunning dakopbouw.

Het voordeel van een conceptaanvraag is dat men met geringe kosten veel zekerheid verkrijgt over de haalbaarheid van het plan. Aan de conceptaanvraag zit geen wettelijke behandeltermijn waardoor de gemeente en de aanvraag minder onder druk staan. Wel probeert de gemeente de aanvraag binnen 8 weken te beantwoorden.

Na een positieve intentieverklaring kan de omgevingsvergunning dakopbouw aangevraagd worden. Nu zullen de te maken kosten voor bijvoorbeeld de constructieve gegevens niet tevergeefs of onjuist worden gemaakt.

Dakopbouw en ontwerp

In overleg met de opdrachtgever verzorgen wij ook de materiaalkeuzes en detailering. Vaak moet men bij een omgevingsvergunning dakopbouw rekening houden met eerdere dakopbouwen. De zogenaamde trendsetters bepalen dan veelal de toe te passen kleuren en materialen. Door onze ervaring kunnen wij u goed adviseren bij de materiaal- en ontwerpkeuzes. U wordt dan begeleid betreffende uiterlijk, kwaliteit en kosten van de verschillende mogelijkheden.

Bouwbegeleiding dakopbouw na de omgevingsvergunning

Naast het aanvragen van de omgevingsvergunning voor uw dakopbouw verzorgt AmstelBouwadvies indien gewenst ook de volledige bouwbegeleiding. Dat geeft de opdrachtgever veel rust en zekerheid van een goed eindresultaat.

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over de aanvraag omgevingsvergunning.

Meer informatie: