Title Image

Omgevingsvergunning verduurzamen monument

Omgevingsvergunning verduurzamen monument

 

Een Rijks- of Gemeentelijk monument kan op vele manieren verduurzaamd worden.

 

In eerste instantie is het isoleren en de kierdichting van belang.
De thermische isolatie wordt verbeterd door het isoleren van het dak, de voorzetwanden, vloerisolatie en isolerende beglazing.

 

De meeste maatregelen zijn bij een monument vergunningsplichtig.
Wat niet vergunningsplichtig hoeft te zijn, mits juist uitgevoerd, zijn achterzetramen en vloerisolatie.

 

Voor de overige isolerende maatregelen is al snel een omgevingsvergunning vereist.

Isolerende beglazing in een monument

De meeste winst zit in het vervangen van enkelglas. Lees voor meer informatie: isolerende beglazing in een monument.
Daar hoort ook kierdichting bij. Voor de kierdichting van schuifruimen bestaan goede oplossingen. Doordat er gefreesd en/of gezaagd wordt in het raamhout is het vergunningsplichtig en nemen wij dit mee bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning dakisolatie Monument

Het dak kan aan de binnen- of buitenkant geïsoleerd worden. Bij platte daken moet u eigenlijk alleen maar aan de buitenzijde isoleren.
Bij pannendaken is aan de binnenkant en buitenkant isoleren mogelijk.
In alle situaties heeft aan de buitenzijde isoleren (warmdak) het beste resultaat.
Zowel bij een pannenkap als bij een plat dak lukt het veelal om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor een zeer hoge isolatiewaarde (Rc) op het monument.
Dat is wel afhankelijk van de manier van aanvragen en enkele eigenschappen van het gebouw.

 

Regelmatig is het mogelijk een dakterras te plaatsen op een Rijksmonument. Stel dat u een plat dak gaat isoleren en de dakbedekking vernieuwd dan is dat ook een moment om een dakterras te overwegen of voor te bereiden.
Verder moet u er rekening mee houden dat vele dakterrassen zonder omgevingsvergunning zijn geplaatst. Dat is niet altijd meteen een probleem maar belangrijk om vooraf te weten. Bijvoorbeeld bij verkoop of aanvraag van een (andere) omgevingsvergunning.
Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning dakterras op een Rijks- of Gemeentelijk monument.

Thermische isolatie BG vloer Rijks- of Gemeentelijk monument

Het isoleren van de BG vloer is afhankelijk van verschillende zaken. Type vloer, staat van het vloerhout en de balken en de monumentale waarde van de vloer.
Is er een kruipruimte en laat de hoogte dat toe dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd worden.
Het isoleren wordt bij een monument al snel vergunningsplichtig. Wij adviseren over de bouwfysische bijzonderheden, de eventuele extra maatregelen tegen vocht en de beste manier van isoleren.

Omgevingsvergunning geïsoleerde voorzetwanden monument

Er is een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van thermisch geïsoleerde voorzetwanden in een monument.
Bureau Monumenten en Archeologie heeft de zorg dat er monumentale houten delen door toedoen van de geïsoleerde voorzetwand vochtschade oplopen.
Afhankelijk van de situatie weten wij wat haalbaar is en vergund zal worden.
Monumentenzorg Amsterdam werkt regelmatig mee aan geïsoleerde voorzetwanden maar heeft specifieke eisen en ziet graag bepaalde details en zekerheden verwerkt in de aangevraagde omgevingsvergunning.

Lage temperatuur verwarming Monument

Voor een zuinig en duurzaam gebruik van de woning in een monument moet er in eerste instantie thermisch geïsoleerd worden. Naar onze mening komt vervolgens het verwarmen middels een lage temperatuur.

 

Het geschikt maken van de woning voor het verwarmen met een lage watertemperatuur is voor vele (toekomstige) warmtebronnen geschikt:

  • Veel zuiniger stoken met een gasketel. Qua milieubelasting doet een zuinig ingestelde en goed aangestuurde (hybride) cv ketel het erg goed.
  • De beste keuze voor stadsverwarming.
  • De beste keuze voor waterstof cv ketels.
  • De beste keuze voor aardwarmte.

 

Bij de lagetemperatuurverwarming (LTV) van een monument gaat het met name om vloerverwarming. Middels slangen en water verspreidde warmte.

 

Wij zijn bekend met alle mogelijkheden voor het aanbrengen van watervoerende vloerverwarming: nat gesmeerd of gegoten, droog(geplaatst), geluiddempend, snelle opwarmtijd, vloer nivellerend, extra dun, enzovoort.

 

Een andere mogelijkheid om comfortabeler en zuiniger om te gaan met het verwarmen van de woning is een individuele regeling per ruimte. Ook bij vloerverwarming in een rijksmonument is dat goed mogelijk. Een enkel (studeer)kamer kan dan op temperatuur worden gehouden en alle ander ruimten zo laag als gewenst.

 

De wijze van verwarmen in het monument is niet direct vergunningsplichtig. Wel kan het bij vloerverwarming gebeuren dat de balklaag gecontroleerd moet worden op sterkte. Verder is er bijvoorbeeld een vergunning nodig voor een warmtepomp buitenunit op een monument.

Alternatieve energiebronnen Monument (van het gas af)

Op dit moment zien wij als meest logische alternatieve energiebronnen:

  • Aardwarmte
  • Zonnepanelen (elektriciteit)
  • Zonnecollectoren (warm water).

 

Aardwarmte:
Meerdere partijen kunnen inmiddels aardsondes plaatsen in kleinere of moeilijk te bereiken ruimten. Een warmtepomp die zijn warmte onttrekt aan de bodem is op dit moment de beste keuze:

  • Hoog rendement of te wel laag elektrisch verbruik juist ook als het buiten koud is.
  • Geen buitenunit, geen geluidsproductie.
  • Zonder energieverbruik zomers comfortabel koelen en daarmee het rendement in de winter verbeteren.

 

Voor normale aardsondes die rond de 200m diep worden geplaatst is er tijdens het boren wel wat ruimte vereist, een redelijke voortuin ongeveer. Kleinere installaties die aardsondes tot 150m diep kunnen plaatsen hebben als nog 4m vrije werk hoogte nodig.
Bij het plaatsen van een nieuwe fundering kunnen de palen gebruikt worden als aardsonde.
Maar de energie opbrengst uit alleen funderingspalen is regelmatig niet royaal.

 

Zonnepanelen:
Zonnepanelen leveren uiteraard een deel van de elektriciteit die gebruikt wordt voor: koken, warm water of de warmtepomp.

 

Zonnecollectoren:
Zonnecollectoren levert gedurende een groot deel van het jaar een goede hoeveelheid warm tapwater in samenwerking met een boilervat. In sommige gevallen kunnen de zonnecollectoren de verwarming van de woning ondersteunen. Het rendement is erg hoog tov de zonnecel.
De zonnepanelen en zonnecollectoren zijn op een gemeentelijk- of rijksmonument vergunningsplichtig. Er zijn speciale eisen aan de omgevingsvergunning voor zonnecellen op een monument.

 

Lees onze uitgebreide pagina: Aanvragen omgevingsvergunning voor zonnepanelen of zonnecollectoren op een monument.

 

Hybride panelen:
Op een rijks- of gemeentelijk monument is de toegestane ruimte voor de panelen regelmatig beperkt. Daardoor is juist bij een monument het PVT-paneel extra interessant. Dit zonnepaneel (elektra) is onder de cellen voorzien van een zonnecollector(warm water). Waarmee de ruimte op het monument dubbel benut wordt. Door de waterkoeling onder de zonnecellen neemt het elektrische rendement van de zonnecellen ook nog eens toe.

 

Luchtwarmtepomp, hybride CV ketel:
De luchtwarmtepomp of de hybride cv-ketel hebben een buitenunit. De buitenunit is vergunningsplichtig, officieel altijd al maar zeker op een monument. Naar buren toe zijn er strenge geluidseisen. Ook de stilste buitenunits moeten in een geluiddempende kast staan wanneer deze dicht bij buren staat.
Voor een omgevingsvergunningsaanvraag voor een buitenunit van een warmtepomp op een monument kunt u contact met ons opnemen.

 

Een monument moet wel heel goed geïsoleerd zijn om deze met alleen een lucht-warmtepomp te kunnen verwarmen.
Heel goed isoleren en een monument ligt niet voor de hand mede door de restricties van de gemeente op bijvoorbeeld de gevelisolatie en de mogelijke kozijnen.

Isoleren monument Gemeente Amsterdam

De omgevingsvergunning voor het isoleren van een monument in Amsterdam wordt uitgebreid getoetst door Welstand en Bureau Monumenten en Archeologie (Monumentenzorg). Alleen door de omgevingsvergunning voor een gemeentelijk of rijksmonument vaak verzorgd te hebben in de gemeente Amsterdam ontstaat de kennis over de mogelijkheden. Onze kennis over de omgevingsvergunning voor een Monument in Amsterdam is tevens ontstaan door de vele inspecties met monumentenadviseurs en bouwhistorici van de gemeente Amsterdam. Dat zijn inspecties voorafgaande aan de aanvraag en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

De gemeente Amsterdam heeft een grote ambitie tot verduurzaming maar is (te) terughoudend bij het isoleren van een monument. Veel energiebesparende maatregelen zijn bij een monument toegestaan maar helaas bestaan er ook goede energiebesparende maatregelen waaraan (nog) niet wordt meegewerkt.

Meer informatie: