Title Image

Omgevingsvergunning voor zonnepanelen of zonnecollectoren op een monument

Omgevingsvergunning voor zonnepanelen of zonnecollectoren op een Monument

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor zonnecellen of zonnecollectoren op een monument is verplicht. De omgevingsvergunning voor zonnepanelen of zonnecollectoren behelst dan tevens de monumentenvergunning.

Welstand en monumentenzorg stelt speciale eisen aan de locatie van de PV-elementen of zonnecollectoren.

 

De vorm van het dak, de oriëntatie tov van de zon en omliggende bebouwing bepalen het succes van de zonnepanelen op het monument.

Hybride zonnepanelen of PVT panelen juist op een Monument

De ruimte en mogelijkheden voor de zonnecellen en zonnecollectoren zal vaak beperkt zijn. Het kan daar verstandig zijn ook te kijken naar PVT panelen ook wel hybride zonnepanelen genoemd.
Dit is een combinatie van zonnecellen en zonnecollectoren, wat duurder maar heel efficiënt. De vaak beperkte ruimte waar men met een omgevingsvergunning op een monument een zonnepaneel mag plaatsen wordt dubbel benut.
De zonnepanelen hebben door de waterkoeling tevens een hoger rendement.

 

Wij vragen de omgevingsvergunning voor u aan voor de hybride panelen op het rijks- of gemeentelijk monument. Wij zullen dan met u meedenken ten behoeve van de mogelijke locatie en oriëntatie. Onze ervaring met eisen van welstand en monumentenzorg leidt tot een goed advies aan u.

Vacuümbuiscollector op monument en de omgevingsvergunning

Het rendement van deze zonnecollector is het hoogst. Dit type zonneboiler wordt ook Heatpipes genoemd. Bij een optimale oriëntatie is er tevens veel opbrengst in de winter. De optimale oriëntatie op het monument zal regelmatig niet overeenkomen met de eisen van welstand en bureau monumenten en archeologie. Als wij voor u de omgevingsvergunning aanvragen dan wordt er in ieder geval het best mogelijke gedaan.

Zonnepanelen (PV elementen) op een monument

Doordat de prijs van de zonnecellen lager is kan men eerder genoegen nemen met een wat mindere oriëntatie ten opzichte van de zon. Er zijn meer mogelijkheden met hun eigen voor- en nadelen betreffende de oriëntatie. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor zonnepanelen op een monument zal daardoor eerder positief verlopen.

Meer informatie: