Omgevingsvergunning dakterras

Omgevingsvergunning dakterras aanvragen

Voor elk dakterras is een omgevingsvergunning dakterras vereist. Zeker de gemeente Amsterdam heeft speciaal beleid voor de dakterrassen. Dit verschilt per stadsdeel, soort kap, eventuele monumentale status.

Per stadsdeel, dakvorm of bijvoorbeeld een monument, zijn er verschillende voorschriften voor de entree en locatie van het terras. Vaak zal de entree naar het dakterras plaatsvinden via een entree dakopbouw, maar soms wil de opdrachtgever dat niet en op bepaalde panden is alleen een luik als entree toegestaan.

 

Voor dakterrassen op monumenten bestaat speciaal beleid zie omgevingsvergunning monument.  AmstelBouwavies heeft veel ervaring met dakterrassen op monumenten.

Ook verzorgen wij de constructieve gegevens. In veel situaties dient het dak versterkt te worden en zal er voor de balklaag of draagconstructie onder het dakterras een controleberekening ingediend moeten worden. Afhankelijk van de situatie van het dakterras kan er op verschillende wijze voldoende sterkte worden gecreëerd. AmstelBouwadvies begeleid u bij praktische uitvoering van de versteviging van de balklagen.

 

Meest  eenvoudige oplossing is het verstevigen van de balklaag vanaf de onderzijde. Maar wanneer de woning er onder in goede staat verkeert is dit meestal geen optie. De balklaag welke het dakterras gaat dragen kan ook van bovenaf verstevigd worden. In overleg met u en onze constructeur begeleiden wij u naar de gewenste oplossing.

 

Bij de aanvraag omgevingsvergunning dakterras zijn wij u van dienst. Maar wij letten ook op uw andere belangen. Wordt de vergunning voor u wel handig aangevraagd, kan het zo wel uitgevoerd worden, is het voor u de handigste uitvoering enzovoorts.

Omgevingsvergunning dakterras en de uitvoering

Met de omgevingsvergunning voor uw dakterras kunt u de realisatie hiervan op verschillende manieren bereiken:

-Zelf het dakterras plaatsen. -Met de vergunningstekening zelf een aannemer uitkiezen. -Door ons een werkomschrijving laten maken, met al uw wensen en onze kennis, zodat u goed kunt aanbesteden naar een aantal aannemers.

Meerdere bedrijven willen u de omgevingsvergunning en het dakterras als één pakket verkopen. Dit gaat vaak gepaard met terrasmeubels, buitenkeuken en dergelijke. Dat is een optie maar u heeft dan al snel geen onafhankelijk advies meer. Niet over de vergunningsaanvraag of wijze van uitvoering. Tevens bent u na het verkrijgen van de vergunning niet meer in de gelegenheid met meerdere aannemers te overleggen en prijzen aan te vragen.

Omgevingsvergunning dakterras voor een Monument

Bij monumenten in een beschermd stadsgezicht is het niet toegestaan een dakterras te plaatsen op het hoofdgebouw. Het is aannemelijk dat een dakterras op een lager gelegen dak wel vergund zal worden. Bij monumenten zal men als toegang naar het dakterras zelden een entree dakopbouw vergunnen. Voor een omgevingsvergunning dakterras zal veelal de toegang verzorgt moeten worden met een dakluik. Er zijn een aantal goed functionerende dakluiken op de markt waarover wij u adviseren.

Aanvraag Omgevingsvergunning dakterras en de begeleiding

Wij begeleiden altijd de gehele aanvraag omgevingsvergunning voor u voor een vaste prijs. Dus ook als welstand, de gemeente of monumentenzorg meer vragen hebben of meer details getekend willen hebben verzorgen wij dat zonder dat er meerwerk wordt gerekend.

Meer informatie: