Title Image

Bouwkundig splitsen van een woning

Bouwkundig splitsen van een woning

 

Het bouwkundig splitsen van de woning is het realiseren van één of meerdere extra zelfstandige woningen in een bestaande woning. De nieuwe woning is een echte zelfstandige woning met een eigen nuts aansluiting, een huisnummerbesluit en dus een eigen adres.

 

De woning kan vervolgens als zelfstandige woning verhuurd worden. Na het bouwkundig splitsen (of scheiden) kunnen de nieuw gerealiseerde woningen niet los verkocht worden. Dat leidt regelmatig tot een misverstand omdat het woord splitsen vooral gebruikt wordt bij een kadastrale splitsing (een splitsingsvergunning en het los verkoopbaar maken van de woningen).

Bouwkundig splitsen versus Kadastraal splitsen

Bij het bouwkundig splitsen vraagt men een omgevingsvergunning aan om vervolgens een extra zelfstandige woning te realiseren.

Een bestaande woning verbouwt men dan tot meerdere zelfstandige woningen. Deze woningen kunnen niet los verkocht worden wel verhuurd.

 

Bij kadastraal splitsen bestaan er al meerdere woningen maar die kunnen nog niet los verkocht worden. Middels een splitsingsvergunning kunt u met de notaris een VvE oprichten en vervolgens een woning als los appartementsrecht verkopen.

 

Niet alle gemeentes hebben een splitsingsbeleid, in kleinere gemeente is soms geen splitsingsvergunning nodig. In Amsterdam is er een zeer uitgebreid en gecompliceerd splitsingsbeleid waarin wij zijn gespecialiseerd. Voor het aanvragen van een splitsingsvergunning kunt u uiteraard contact met ons opnemen: Aanvragen splitsingsvergunning.

Omgevingsvergunning bouwkundig splitsen woning

Sommige grote woningen zijn goed geschikt om bouwkundig te splitsen. Vooral een bovenhuis met meerdere bouwlagen en een centraal trappenhuis leent zich hier goed voor. Voor een bouwkundige splitsing heeft u een omgevingsvergunning nodig. Nadien ook een woningvormingsvergunning.

 

Wij verzorgen deze omgevingsvergunning graag voor u. We zijn heel ervaren met de gebouwen en het beleid in Amsterdam.

Waar we u bijvoorbeeld bij helpen:

  • Beleid en mogelijkheden.
  • Indelen van de woningen.
  • Advies over de installaties en extra meterkasten/nuts voorzieningen.
  • Tekeningen, berekeningen, aanvraag en begeleiding omgevingsvergunning.
  • Naast het gemeentelijk beleid zijn we ook thuis in het rijksbeleid. Betreffende puntentellingen, energielabels of verhuur kunnen we u goed helpen.

 

De gemeente wil dat u ook een woningvormingsvergunning aanvraagt. Voor  meer informatie klikt u: woningvormingsvergunning.

 

Na het bouwkundig splitsen van een woning is er een officiële zelfstandige woning ontstaan. Bij de omgevingsvergunning ontvangt u ook meteen het huisnummerbesluit.

 

Veelal willen de opdrachtgevers de woningen ook los kunnen verkopen. Het verzorgen van de splitsing in los verkoopbare appartementsrechten is onze specialiteit. Er zijn veel verschillende situaties waarbij de mogelijkheden om los verkoopbare appartementsrechten te realiseren ook sterk verschilt. Voor meer informatie over het splitsen in Amsterdam kunt u contact met ons opnemen:  Splitsingsvergunning Amsterdam.

Meer informatie: