Omgevingsvergunning aanvragen Amsterdam

Omgevingsvergunning aanvragen Amsterdam

Voor het omgevingsvergunning aanvragen Amsterdam is het van belang dat u kiest voor een partij met veel ervaring die het hele proces voor u goed aanpakt. AmstelBouwadvies verzorgt al vanaf 2000 vele aanvragen omgevingsvergunning in Amsterdam, in alle stadsdelen, voor alle soorten panden en projecten.

Voor de verschillende bouwactiviteiten zijn er specifieke bepalingen en indieningsvereisten waarvan het belangrijk is dat u daarover vooraf goed geïnformeerd wordt. de opdrachtgever kan er erg veel baat bij hebben dat er tijdig wordt gewezen op de bijzonderheden. Wat wordt zeker vergund, waar zitten de risico’s en hoe kan daar het beste mee worden omgegaan. Vooraf een duidelijke richtlijn van de wensen van welstand. Wat zijn ongeveer de kosten en hoelang gaan de werkzaamheden duren. Zijn er verder nog bijzondere toestemmingen of vergunningen nodig. Voor AmstelBouwadvies is het de gewoonte de klant goed te informeren.

Zeker in Amsterdam komt er vaak erg veel kijken bij bouwwerkzaamheden en heeft de gemeente vele verschillende voorschriften en wensen.

 

Bekijk de link voor meer informatie over het aanvragen omgevingsvergunning.

Het zou zonde zijn van uw investering als er plannen worden gemaakt en een omgevingsvergunning wordt aangevraagd op een wijze of voor zaken die niet vergund gaan worden.

 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in Amsterdam krijgt men veelal te maken met de bijzondere richtlijnen en regelgeving van de gemeente Amsterdam. Wij verzorgen veel en allerlei soorten omgevingsvergunningen in Amsterdam en dat al vele jaren. Eén van de omgevingsvergunning waarbij de gemeente Amsterdam het beleid vele malen sterk heeft gewijzigd is de omgevingsvergunning samenvoegen.

Kosten aanvragen omgevingsvergunning Amsterdam

Neem contact met ons op voor een offerte. De aanvraag en begeleiding van de omgevingsvergunning verzorgen wij geheel voor een vast bedrag. Dus geen meerkosten omdat de gemeente of welstand nog wat extra details wil hebben.

Alleen bij aanvragen die in strijd zijn met het bestemmingsplan of monumenten kan het zijn dat een aanvraag veel meer aandacht nodig heeft dan voorzien. Mocht dit het geval zijn dat wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

De gemeente brengt u leges in rekening voor het behandelen van de omgevingsvergunning. Vaak ongeveer 3% over de bouwkosten met een minimum van ongeveer €300,-.

In onze verzorgde offerte wordt u hierover verder geïnformeerd.

Meer informatie: